KEARAH MELAHIRKAN HUFFAZ PROFESIONAL, TEKNOKRAT & KEMAHIRAN TVET

Tahfiz Nippon Environment (TNE)

Modul tahfiz kontemporari bermatlamat melahirkan huffaz yang berprofesion. Modul tahfiz yang mengadunkan metodologi klasik dan moden iaitu ukuran objektif kualiti sebagai penanda pencapaian.

Smart Score SPM (SS SPM)

MATSA memberikan penekanan pada aspek akademik iaitu dengan memberi kelas khusus kepada mereka yang telah menghafal 30 juzuk Al-Quran untuk cemerlang dalam SPM.

Al-Quran Generation Territory (AGT)

MATSA menyediakan kelas untuk kanak-kanak mendalami ilmu Al-Quran. Kelas diadakan setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Terbuka kepada pelajar dari umur seawal 5 tahun sehingga 17 tahun.

Program Celik Al-Quran (PCA)

MATSA membuka penyertaan Pengajian Celik Al-Quran (PCA) kepada pelajar dewasa untuk pengajian hujung minggu hari Sabtu dan Ahad secara percuma. Asas Iqra' (tidak mengenal huruf) bermula dengan Iqra' 1. Pengajian Al-Quran/ tajwid/ asas taranum/ hafazan lima juzuk. Terbuka kepada 18 tahun keatas.

  • Semua Gambar
  • TNE
  • SS SPM
  • AGT
  • PCA

AGT

TNE

TNE

Takwim Pelajar

Takwim Pelajar

TNE

Bacaan Yaasin

Pelajar

Pelajar

Prof. Dato Dr. Mustapha bin Kasim (Penaung MATSA)

"Proses transformasi 2025 dengan metodologi 3C (Committed, Connected & Creative) diaplikasikan bagi memacu perubahan yang berkualiti dan berkuantiti."

Tan Sri Dato' Seri (Dr's) Haji Mohd Yussof Bin Abdul Latiff

Eksekutif Komuniti ( EXCO )

"Agenda Transformasi 2025 SMA MATSA sangat signifikan melebarkan ke platform antarabangsa bagi mennjamin lanjutan pendidikan pelajar dibuat secara berstruktur dan sistematik. Manakala agenda Angkat ankat universiti juga diperkenalkan supaya pelajar mempunyai motovasi yang tinggi dalam kerangka meracang congkan kerjaya secara kontemporari di peringkat sekolah."

Prof. Emeritus Dato Dr. Amir bin Awang (Penasihat MATSA)

"Konsep Tahfiz Nippon Environment (TNE) merintis perubahan secara komprehensif institusi maahad Tahfiz moden yang diadunkan hafazan klasik dengan melahirkan huffaz yang berkerjaya."

Ustaz Usman bin Haji Jaafar (Pengasas MATSA)

"Modul TNE ini diperkenalkan dengan menggunakan alat ukur KPI dan analisa '5 WHY' bagi mencapai sasaran maksimum 3 tahun 30 juzuk serta menggunakan alat uji psikoanalisis kerjaya bagi menentukan personaliti, minat, sifat(trait), kebolehan untuk mencapai huffaz berkerjaya yang berkualiti. Kami membina generasi berilmu, berakhlak dan berteknologi"