logomatsa

Visi

Melahirkan generasi huffaz yang unggul secara holistik menepati Al Quran dan Sunnah Rasulullah

Misi

    Melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa serta dapat menyebarkan syariat Islam kepada masyarakat.

    Melahirkan anak-anak yang mahir dalam Al-Quran.

    Membentuk para hafiz yang mempunyai syakhsiah yang ideal.

    Mempersiapkan pelapis-pelapis muda yang mempunyai jati diri yang utuh dan mampu menelusuri arus pemodenan dan teknologi.

Moto

Berilmu. Berakhlak. Berteknologi